Duyurular

Pandemi Sürecinde Diğer Üniversitelerin Altyapılarından Üniversitemiz Öğrencilerinin De Yararlandırılmasına İlişkin Duyuru

Üniversite yönetimlerinin almış oldukları ortak karar doğrultusunda; 2019-2020 Bahar Dönemi sonunda uzaktan ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle gerçekleştirilecek dönem sonu, bütünleme sınavları ile ödev, proje, vb. ölçme-değerlendirme süreçleri kapsamında, internet altyapısına veya yeterli teknik altyapı imkânına sahip olmayan Üniversitemiz öğrencileri, bulundukları ildeki üniversitelerin imkânlarından yararlanabilecektir.

 

Bu kapsamda, ilgili üniversitenin web sayfasında yapılan açıklamalar ve/veya yönlendirmeler doğrultusunda ilgili birim/birimlere ya da doğrudan rektörlüğe başvuruda bulunan Üniversitemiz öğrencileri; gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerine uymak koşuluyla, belirlenen kurallar çerçevesinde ilgili üniversitenin bilgisayar, internet ve diğer teknolojik/dijital imkânlarından yararlandırılacaktır.

 

Öğrencilerimize önemle duyurulur.