USUL VE ESASLAR

   
1

Eskişehir Teknik Üniversitesi Örgün Eğitimde Uzaktan Öğretim Usul ve Esasları 

2 Eskişehir Teknik Üniversitesi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Uygulama Usul ve Esasları