UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

 

Programın Amacı ve Tanıtımı

 

Ülkemizde şu anda, öğrenci alan veya öğretime başlama aşamasında bulunan 43’ün üzerinde çevre mühendisliği programı bulunmaktadır. Bu programların önemli bir bölümü aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi de vermektedir. Bunun yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü gibi, yalnızca yüksek lisans ve doktora eğitimi veren bir kurum da bulunmaktadır.

 

Şu anda eğitim verilen yüksek lisans programlarının temel eksenini çevre teknolojileri ve çevre bilimleri dersleri ve çalışmaları oluşturmaktadır. Tümüyle çevre yönetimi kavramlarını ve uygulamalarını temel edinen bir program mevcut değildir. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre Yönetimi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı söz konusu eksikliğin giderilmesini amaçlamaktadır. Program hem mühendislere, hem de diğer lisans programlarının mezunlarına açıktır. Verilmekte olan dersler ve hazırlanan bitirme projesi ile aşağıdaki konularda yetkinliğe ulaşılması amaçlanmaktadır.

  • Kurumların çevre politikalarının ve çevre yönetim sistemlerinin oluşturulması
  • Çevrenin korunmasında en uygun teknolojilerin ve uygulamaların belirlenmesi
  • Üretilen ve/veya kullanılan çevresel teknolojinin uygulanma aşamalarının planlanması
  • Çevre projelerinin ve uygulamalarının performans kriterlerinin belirlenmesi ve denetimi
  • Çevre mevzuatının ve uygulamalarının izlenmesi

Programın kapsamı kurumların çevre politikalarının ve çevre yönetim sistemlerinin oluşturulması, çevrenin korunmasında en uygun teknolojilerin ve uygulamaların belirlenmesi, üretilen ve/veya kullanılan çevresel teknolojinin uygulanma aşamalarının planlanması, çevre projelerinin ve uygulamalarının performans kriterlerinin belirlenmesi ve denetimi, çevre mevzuatının ve uygulamalarının izlenmesi gibi hususları içermektedir.

 

Çevre Yönetimi, matematik, kimya, biyoloji, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, jeoloji, harita, istatistik, ziraat, meteoroloji, sağlık, sosyoloji, kamu yönetimi, hukuk, şehir ve bölge planlama dallarını içeren birçok disiplin ile ilişkilidir.

Program bir uzaktan eğitim programıdır. Dersler, sınavlar, danışmanlık ve çalışmalar internet üzerinden yürütülmektedir. Bu program, kamu veya özel sektörde çalışan ve çevre projelerinde ve uygulamalarında görev alanların, işyerlerinden ayrılmadan eğitim almalarını sağlamaktadır. Bu açıdan programa, lisans programından yeni mezun olup yüksek lisansa devam etmek isteyenlerin yanı sıra, lisans mezunu çalışanların da katılımı sağlanmış olmaktadır. Son yıllarda ülkemizdeki pek çok kuruluşta çevre denetimi yönetmelikleri devreye girmektedir. Bu tür görevlerde bulunacak kişilerin bir çevre yönetimi yüksek lisansına sahip olmaları daha kolay iş bulmaları ve işlerini daha bilinçli ve üst düzeyde eğitim almış bir şekilde yapmalarına olanak sağlamaktadır.

 


Kayıt Koşulları

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği üzere, Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci kabul koşulları aşağıdaki gibidir.

 

Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda adayın lisans diploması ile en az 2,00/4,00 (50/100) lisans GNO’suna sahip olması ve ilgili enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği özel koşulları sağlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES puanı aranmaz.

 

Adayın tezsiz yüksek lisans programına başvuru başarı notu sadece lisans ortalaması dikkate alınarak hesaplanır.

 


Dersler ve Öğrenme Ortamlarına Ait Bilgileri

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Kredi

ÇYÖ501

Evsel Atıksu Yönetimi

3+0

7.5

ÇYÖ503

Çevreyle İlgili Yasal Düzenlemeler I

3+0

7.5

ÇYÖ504

Çevreyle İlgili Yasal Düzenlemeler II

3+0

7.5

ÇYÖ505

Biyoenerji Üretimi

3+0

7.5

ÇYÖ502

Tehlikeli Atık Mühendisliği ve Karar Verme Süreçleriyle Yönetimi

3+0

7.5

ÇYÖ506

Analiz Laboratuvarlarında Kalite Yönetim Sistemi Yaklaşımı

3+0

7.5

ÇYÖ508

İçme Suyu Kalitesi ve Kontrolü

3+0

7.5

ÇYÖ510

Ürün ve Süreçlerin Çevresel Performansının Belirlenmesi

3+0

7.5

ÇYÖ512

İç Ortam Hava Kalitesi ve Ölçümü

3+0

7.5

ÇYÖ514

Kentsel Hava Kalitesi Yönetimi

3+0

7.5

ÇYÖ516

Ekosistem Ekolojisi

3+0

7.5

UCS572

Çevre Yönetiminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

3+0

7.5

ÇYÖ599

Dönem Projesi

3+0

0

* Dönem Projesi kredisiz bir ders olup öğrencilerin bu dersi alması zorunludur.


Akademik Kadro

 

Prof.Dr. Eftade GAGA

 

Prof.Dr. Yusuf YAVUZ

 

Prof.Dr. Müfide BANAR

 

Prof.Dr. Ümran TEZCAN ÜN

 

Prof.Dr. Aysun ÖZKAN

 

Doç.Dr. Kadir GEDİK

 

Doç.Dr. Serdar GÖNCÜ

 

Doç.Dr. Semra MALKOÇ

 

Dr. Öğr.Üyesi Filiz BAYRAKCI KAREL

 

Dr. Öğr.Üyesi Zerrin GÜNKAYA

 

Dr. Öğr.Üyesi Özlem ÖZDEN ÜZMEZ

 

Dr. Öğr.Üyesi Zehra YİĞİT AVDAN

 

 

Sınav Merkezi

 

Programlarda ara sınavlar; uygulama, proje, ödev, rapor, yazılı, sözlü vb. uzaktan öğretim teknolojilerinin kullanıldığı ölçme-değerlendirme yöntemlerinden yararlanılarak gözetimsiz olarak yapılır. Dönem sonu sınavları; gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılır. Gözetimli dönem sonu sınavları Eskişehir’de ve illerdeki AÖF bürolarında yapılır.

 


İletişim Ortamları

 

Kayıt Takvimi ve Kayıt İşlemleri Hakkında Bilgi Almak İçin
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 26555 Eskişehir
Telefon : +90 (222) 335 41 22
Telefon: +90 (222) 321 35 50 / 1755
Faks : +90 (222) 335 05 80 / 1756
E-Posta : lee@eskisehir.edu.tr
Öğrenci İşleri: +90 (222) 335 05 80 / 1763 - 1764

 

Program ve Dersler Hakkında Bilgi Almak İçin
Prof. Dr. E. Eftade GAGA
Adres: Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fak. Çevre Müh. Böl. İki Eylül Kampüsü 26555 Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Telefon : +90 (222) 321 3550 / 6400
Faks : +90 222 323 95 01
E-Posta : egaga@eskisehir.edu.tr